Sākumlapa Pakalpojumi Mūsu darbi Tehniskais aprīkojums Noderīga informācija Par mums Kontakti
Kontakti
Virtuālā telefona centrāle
a. Virtuālais VOIP tīkls
b. PBX programmatūra
c. Programma Zoiper Windows OS
d. Programma Zoiper AndroidOS
e. Programma Zoiper AndroidOS
f. Atcom SIP/IAX tālruņi

 

Projekta realizācijas uzdevums, ko izvirzīja mūsu klients, bija iekšējā telefonu tīkla ar fiksētiem IP telefoniem izveide, telefona centrāles uzstādīšana un iestatīšana, attālināto biroju apvienošana vienotā tīklā (a att.).
Projekta realizācijas gaitā klienta serverī tika uzstādīta virtuālā telefonu centrāle. Administratīvais tīmekļa vadības panelis (b att.). Galvenajā un attālinātajos birojos tika uzstādīti stacionārie IP telefoni Atcom SIP/IAX Phones (f att.). Attālinātajos datoros (c att.) un viedtālruņos (d,e att.) tika uzstādītas IP telefonijas programmas. Katrs IP telefons un klienta programma ar savu kontu pie telefonu centrāles tika pieslēgts ar IAX protokola palīdzību (izvēlēts tradicionālā SIP protokola vietā). Katram kontam tika piesaistīts noteikts īsais numurs (galvenajam birojam tie bija trīsciparu numuri 1xx, attālinātajiem birojiem 2xx un 3xx, bet pārējiem 5xx). Drošības nolūkos visi lietotāji un attālinātie biroji tika apvienoti virtuālajā privātajā tīklā (virtual private network — VPN) un ar galveno biroju tika savienoti ar PPTP protokola palīdzību (Point-to-Point Tunneling Protocol).
Lai panāktu lielāku izmaksu ekonomiju, zvanu veikšanai ārpus iekšējā tīkla tika noslēgti līgumi ar IP telefonijas, Krievijas un ASV operatoriem, jo tieši uz šīm valstīm tika plānots veikt visvairāk zvanu. Pārējos virzienos zvani tika veikti caur Latvijas IP operatoru. Tādā veidā, ja kāds darbinieks vēlētos piezvanīt citam kolēģim, viņam būtu jāstāda īsais numurs. Ja zvans tiktu veikts uz Krieviju, numura priekšā būtu jāliek kods (cipars) 7, uz ASV — 8, uz Latviju un jebkuru citu valsti — 9.
Šeit jāatzīmē, ka šādas realizācija gadījumā ieguvēji ir uzņēmuma partneri un klienti Krievijā un ASV, jo viņi sakariem lieto attiecīgās valsts IP operatora izsniegtu telefona numuru. Ja klienti zvanīja uz Krievijas un ASV numuru, zvani tika saņemti galvenajā birojā. Tas nākotnē šajos reģionos palielinās klientu skaitu. Lai samazinātu telefona sakaru izdevumus, darbinieku viedtālruņos un portatīvajos datoros, kad tie atradās ārzemju komandējumos, tika instalēta IP telefonijas programma. Ar tās palīdzību, izmantojot pieslēgumu pie Wi-Fi tīkla, bija iespējams bez maksas zvanīt uz jebkuru iekšējo biroja numuru.
Latvijā, izmantojot pastāvīgo mobilo 3G internetu, darbiniekam bija iespēja bez maksas zvanīt uz īsajiem numuriem vai par izdevīgiem tarifiem caur IP operatoriem zvanīt uz Krieviju un ASV.